Er zijn momenteel geen projecten

Repetities en concerten

Je kunt je als projectzanger opgeven voor Weekend Opera Utrecht, concert 12 januari 2025. Wie al auditie heeft gedaan kan zich tevens aanmelden voor Das klagende Lied en Beethoven IX. Toelating hangt af de beschikbare plaatsen per stemgroep.

Mail naar zingen@nederlandsconcertkoor.nl.

 
 
 
 
 

Auditie

De auditie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • drieklanken, vierklanken en melodietjes nazingen, ritmes naspreken; 
  • een eenvoudige melodie van blad zingen; 
  • een lied of aria naar keuze voordragen, waarbij onze pianist de pianobegeleiding verzorgt; 
  • een stukje tekst in het Engels, Frans, Duits, Latijn en Italiaans voorlezen;
  • een deel van het actuele koorrepertoire zingen. 

De auditie duurt ongeveer twintig minuten en verloopt in een ongedwongen sfeer.

Binnen enkele weken ontvang je bericht of je bent aangenomen als vast lid/projectzanger. Daarbij wordt ook aangegeven op welke termijn je opnieuw opgeroepen wordt om auditie te doen, wat in de meeste gevallen na vier jaar is, zowel voor leden als voor projectzangers.

Herauditie

Herauditie van vaste leden en reeds aangenomen projectzangers bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een lied of aria naar keuze voordragen, waarbij Thom Janssen de pianobegeleiding verzorgt; graag zorgen voor een kopie voor zowel de pianist als de dirigent;
  • enkele stemoefeningen om de mogelijkheden van de stem te beluisteren.

De herauditie duurt ongeveer een kwartier en verloopt in een ongedwongen sfeer.

Na de herauditie ontvang je binnen enkele weken bericht of je kunt blijven meezingen.
Een herauditie vindt in de meeste gevallen elke vier jaar plaats.

Meezingen als projectzanger?

Zet je naam op de mailinglijst. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe projecten.